30 апреля / 2018

Zpět Projev Velvyslance Ruské federace v České republice Alexandra Zmejevského na slavnostní akci věnované 73. výročí osvobození Ostravy Rudou armádou

Vážení veteráni,<br />
<br />
Vážený pane první náměstku hejtmana,<br />
<br />
Vážený pane Primatore,<br />
<br />
Vážené dámy a pánové,<br />
<br />
Přátelé!<br />
<br />
<br />
<br />
Dnes si vzpomínáme na všechny ty, kdo před 73 lety na jaře r. 1945 v řadách Rudé armády za cenu svého života a ve jménu budoucích generací osvobozoval vaše nádherné město Ostravu a Moravskoslezský kraj.<br />
<br />
Nikdo z více než 30 tisíc zahynulých na území dnešní České republiky Rudoarmějců a československých vojáku, kteří bojovali spolu s nimi, nechtěl umírat. Mnozí z nich se právě chystali vstoupit do dospělosti. Jsem si jist, že se všichni chtěli vrátit co nejdříve domů, ke svým rodinám, do obvyklého klidného života. Ale tehdy za osvobození od nacismu museli zaplatit nejvyšší cenu - jejich životy.<br />
<br />
Již nejsou téměř žádní účastníci těchto dávných krvavých událostí, a proto my neseme ještě větší zodpovědnost. Přicházející nové generace si musí pamatovat na tyto oběti, na to, co bylo příčinou Druhé světové války, kdo stál u jejího zrodu, kdo za cenu svého života musel bojovat o svobodu evropských národů, z nichž by některé podle plánů nacistů měly být úplně zničeny.<br />
<br />
Historie neodpouští těm, kteří mají krátkou paměť, kteří se ji snaží změnit nebo přepsat v zájmu momentálních politických potřeb. V poslední době k takovým pro všechny nebezpečným pokusům dochází v některých evropských zemích na státní úrovni.<br />
<br />
Jsme vděčni českému lidu, vedení země, všem, kdo se tady stará o hroby Rudoarmějců a československých vojáků, kteří bojovali spolu s nimi. Zachování jejich památky je zárukou proti opakování krvavé a ničivé války, která prošla Evropou a stála životy desítek milionů lidí.<br />
<br />
Děkuji za pozornost.