23 ноября / 2017

Vyjádření Velvyslanectví v souvislosti s aktem vandalismu vůči pomníku maršála Sovětského svazu I.S.Koněva

Dne 23. listopadu t.r. byl spáchán akt vandalismu vůči pomníku maršála Sovětského svazu I.S.Koněva, jenž je umístěn na nám. Interbrigády ve městské části Praha 6.

Rozhodně odsuzujeme podobné protiprávní činy a trváme na provedení důkladného vyšetření a potrestání viníků. Vyzýváme k přijetí nezbytných opatření pro zabránění opakování podobných případů v budoucnu.

S politováním sledujeme jak pochybné iniciativy některých komunálních politiků vedou k reálným aktům vandalismu vůči pomníku hrdiny osvobození Československa a jeho hlavního města od nacistických okupantů.