22 декабря / 2017

Společný dopis Velvyslanců Ázerbajdžánské republiky, Arménské republiky, Běloruské republiky, Republiky Kazachstán a Ruské federace na jméno místopředsedy Vlády ČR, ministra zahraničních věcí M.Stropnického ohledně situace kolem pomníku maršála Sovětského

Vaše Excelence,

Vážený pane Místopředsedo!

S hlubokým znepokojením vnímáme iniciativu městské časti Praha 6 ohledně umístění na pomník maršála Sovětského Svazu I.S.Koněva, nacházející se na náměstí Interbrigády, jakési «vysvětlující tabulky», jejíž text nemá žádnou souvislost s původním záměrem instalace monumentu. Byl vybudován v roce 1980 jako symbol vděčnosti pražanů vojákům 1. Ukrajinského frontu, kteří pod vedením I.S.Koněva přispěchali na pomoc Praze, která povstala proti nacistům, a zachránili ji před zničením. Právě o tom vypovídá nynější nápis na pomníku.

Pokládáme rozhodnutí vedení městské časti za pokus zlehčit význam pomníku, který je symbolem vděčnosti obyvatel Prahy za osvobození. Podobné jednání, s přihlédnutím k tomu, že události 2. světové války byly spojeny s mimořádnými lidskými a materiálními ztrátami v naších zemích, nemůže nevyvolávat v nás rozpaky. Ve vztahu k danému pomníku je možné to vyložit jako pokus o přepis dějin, napsaných krví vojáků, což je zneuctění přinesených v bojí s nacizmem obětí.

Rozhodnutí vedení městské časti Praha 6 má politický podtext, jehož význam by se neměl podceňovat. Právě toto rozhodnutí vyprovokovalo nedávný vandalský čin vůči monumentu a negativní kampaň v českých médiích proti pomníku, a tím pádem i proti památce na osvoboditele, kterou symbolizuje. Jsme přesvědčeni, že si pomníky bojovníkům s nacizmem zaslouží uctivé zacházení
a neměli by se používat jako nástroj v politické hře.

Vážený pane Místopředsedo, vycházíme z toho, že natolik zásadní otázky státní politiky nemůžou byt ponechány orgánům místní samosprávy. Počítáme s porozuměním a podporou v otázce zachování pomníku I.S.Koněva v původní podobě.