22 июня / 2018

Projev Velvyslance Ruska v České republice A.V.Zmejevského na zahájení výstavy Holocaust: Zničení, osvobození, zachránění

Centrum studií genocid, Terezín

22. června 2018

Vaše Excelence,

Vážené dámy a pánové, drazí přátelé

Dovolte, abych vás přivítal na zahájení výstavy Holocaust: Zničení, osvobození, zachránění připravené Moskevským vědecko-vzdělávacím centrem Holocaust za podpory Ruského židovského kongresu. Expozice je založena na unikátních archivních dokumentech a pojednává o osvobození a záchraně vězňů z nacistických táborů smrti Rudou armádou na území Sovětského svazu, Československa, Polska a Německa v období od prosince 1941 do května 1945.

Za současných podmínek, kdy v celé řadě evropských zemí dochází k pokusům o zkreslování dějin Druhé světové války a ke snaze vykreslit osvoboditele, kteří zachránili miliony lidí v evropských zemích před úplným zničením, jako okupanty, je vybrané autory téma výstavy nesmírně aktuální. Historie osvobození smutně proslulých nacistických továren na smrt Auschwitz a Terezín je neoddělitelně spojena s hrdinskými činy vojáků a důstojníků Prvního ukrajinského frontu, jehož velitelem byl maršál Sovětského svazu, hrdina Československa a čestný občan Prahy Ivan Stěpanovič Koněv.

22. června je v Rusku Dnem celonárodní památky a smutku. V tento den si znovu vzpomínáme na ty hrozné události, jež si vyžádaly životy milionů lidí. Jsem přesvědčen, že památka, kterou budeme moci předat mladším generacím, nám umožní, abychom zabránili opakování hrůz holocaustu v budoucnosti.

Děkuji za pozornost.