18 июня / 2018

O vandalismu namířeném proti pomníku padlým rudoarmějcům (Z brífinku oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věci Ruska Marie Zacharovové)

Velmi nás znepokojují zprávy, které přicházejí z České republiky, o spáchaných během jednoho měsíce, konkrétně 6. a 11. června, aktech vandalismu vůči obelisku rudoarmějcům, padlým v bojích o Prahu v květnu 1945. Tento pomník stojí u zdi Pražského hradu, což vtiskuje těmto nezákonným akcím ještě více demonstrativní a provokační charakter.

Jsme pobouřeni tímto rouhačským přístupem k památce na padlé vojáky. Doufáme, že městské orgány podniknou náležitá opatření k obnově obelisku a k zamezení podobných vytržností v budoucnu.

Jsme vděčni tiskovému mluvčímu prezidenta České republiky panu Jiřímu Ovčáčkovi za jeho osobní zásah a operativní kroky směřující k odstranění následků vandalismu a za podnět k zahájení příslušného šetření. Očekáváme, že pachatelé budou vypátráni a postihne je zasloužený trest.