16 сентября / 2019

O vědecké konferenci v Praze věnované událostem v Evropě v 1938-1939 letech.

16. září 2019 se na Metropolitní univerzitě v Praze uskutečnila mezinárodní konference věnovaná osudu Československa v letech 1938-1939. Akce, kterou uspořádal Historický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s velvyslanectvím Ruské federace v ČR, se zúčastnili odborníci z Ruska, Česka a Slovenska. Příjezd do Prahy ruské delegace, jejíž součásti byli vedoucí Ruského státního vojenského archivu Vladimir Tarasov, ředitel Ústavu Evropy Akademie věd Ruské federace Alexej Gromyko a docent Moskevské státní univerzity M.V.Lomonosova Alexandr Naumov, se uskutečnil za podpory Nadace A.M.Gorčakova.

Předmětem referátů a následné diskuse byly tragické události, jež se staly prologem Druhé světové války. Zvláštní pozornost byla věnována úloze Sovětského svazu v době, kdy západní spojenci přijali rozhodnutí, která vedla k okupaci Československa hitlerovským Německem. S odvoláním na archivní zdroje bylo zdůrazněno, že SSSR byl připraven pomoci Praze, ale nemohl to udělat kvůli vojensko-politické situaci v Evropě, jejímž výsledkem se stala Mnichovská dohoda.

Konference byla doprovázena zahájením fotodokumentární výstavy Mnichov 38: Na prahu katastrofy, kterou připravilo velvyslanectví a Ruského střediska vědy a kultury v Praze na základě materiálů z ruských archivních struktur a historicko-dokumentačního odboru Ministerstva zahraničních věcí RF.