30 июля / 2018

O setkání velvyslance Ruské federace v České republice Alexandra Zmejevského s ministryní průmyslu a obchodu České republiky Martou Novákovou

30. července 2018 se mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice A.V.Zmejevskij setkal s ministryní průmyslů a obchodu České republiky M.Novákovou. Uskutečnil se zainteresovaný rozhovor, během něhož se jednalo o stavu a perspektivách rusko-české spolupráce v obchodně-ekonomické a investiční sféře.

Mluvilo se o tématech připrav a realizace 11. zasedání bilaterální Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci letos v České republice, uskutečnění českými obchodníky podnikatelských misí do ruských regionů, účasti představitelů ruských podniků a regionů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v říjnu 2018.