18 июля / 2018

O setkání chargé d’affaires Ruské federace v České republice F.A.Vladyševského se starostou městské části Praha 1 O.Lomeckým

17. července t.r. se na radnici Prahy 1 uskutečnilo setkání chargé d’affaires Ruské federace v České republice F.A.Vladyševského se starostou O.Lomeckým.  

Tématem diskuse se stala situace kolem pomníku padlým rudoarmějcům u Pražského hradu, jenž se v noc na 15. července t.r. počtvrté stal cílem vandalismu.

O.Lomecký důrazně odsoudil čin neznámých pachatelů. Ujistil, že vedení městské části Praha 1 přijímá potřebná opatření k uvedení pomníku do náležitého stavu a zamezení takových incidentů do budoucna.

F.A.Vladyševský poděkoval O.Lomeckému za úsilí městské správy k rekonstrukci memoriálního objektu poblíž Pražského hradu po předchozích poškozeních a rovněž za postoj k otázce zachování památky o společném boji našich národů s nacismem.