22 августа / 2018

Komentář Velvyslanectví v souvislosti s umístěním «vysvětlujících tabulek» na pomník maršála Sovětského Svazu I. S. Koněva v Praze

Velvyslanectví Ruské federace v České republice zaregistrovalo umístění úřadem městské části Praha 6 na pomník maršálu Sovětského Svazu I. S. Koněva «vysvětlujících tabulek», obsahujících dokumentárně nepodloženou hypotézu o údajné účasti sovětského vojvůdce na přípravě vstupu vojsk zemí Organizace Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Odsuzujeme takové nekorektní a politicky motivované kroky, kterými se současné vedení městské části Praha 6 za každou cenu snaží očernit osobnost I. S. Koněva, přičemž používá jednu z nejcitlivějších stránek našich společných dějin. Můžou mít vážné negativní důsledky pro další rozvoj bilaterálních vztahů ve vojensko-memoriální sféře.