27 октября / 2017

Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti se situací kolem pomníku maršála SSSR I.S. Koněva

Velvyslanectví Ruské federace v České republice obdrželo dopis starosty městské části Praha 6 O.Kolaře, v němž se nabízí přesunout pomník maršála SSSR I.S. Koněva do areálu Velvyslanectví Ruské federace v České republice nebo zanechat ho na původním místě a umístit na něm jakousi „vysvětlující tabulku“. V průběhu osobních jednání se zástupci Velvyslanectví vedení městské části Praha 6 upřesnilo, že tabulka bude obsahovat informace, které nemají nic společného s úlohou čestného občana Prahy I.S. Koněva při osvobození Československa a jejího hlavního města v květnu roku 1945. Vybudovaný v roce 1980 pomník je věnován právě této historické události, je symbolem vděčnosti vojákům 1. Ukrajinské fronty Rudé armády pod vedením maršála I.S. Koněva, stovky z nichž přišli o svůj život, když spěchali na pomoc účastníkům pražského povstání. Zásluhy I.S. Koněva při osvobození Československa jsou nepopíratelné. Vycházíme z toho, že tato fakta jsou oficiálně uznána českou stranou.

Návrhy pana starosty pokládáme za nepřípustné. Iniciativa vedení městské části Praha 6 vytváří umělou překážku v rusko-české spolupráci ve vojenské a memoriální sféře, může negativně ovlivnit celý komplex bilaterálních vztahů mezi Ruskou federací a Českou republikou.

Vyjadřujeme znepokojení nad vznikající kolem pomníku I.S. Koněva situací. V této souvislosti se Velvyslanectví obrátilo na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky s žádosti o pomoc při urovnání této otázky bez újmy na bilaterální spolupráci ve vojenské a memoriální sféře. Pokládáme to za zvlášť důležité v kontextu nadcházejícího 100. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 2018 a úsilí o zvěčnění památky československých legionářů na území Ruské federace.