17 июля / 2018

Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice v souvislosti s opětovaným aktem vandalismu na pomníku padlým sovětským vojákům v městské části Praha 1

V noc na 15. července 2018 se pomník padlým sovětským vojákům v městské části Praha 1 počtvrté během posledního měsíce stal cílem aktu vandalismu. Důrazně odsuzujeme takové barbarské jevy, které nemají žádné ospravedlnění, a vyjadřujeme hluboké znepokojení v souvislosti s jejich recidivy.

V boji proti pomníkům není ani odvaha, ani manifest, ani občanská pozice. Naopak, o cynismu a bezzásadnosti neznámých pachatelů svědčí to, že jako oběť´ si vybrali memoriál, jenž vzdává hold památce rudoarmějců, kteří položili své životy za svobodu Československa, o čemž vypráví i nápis poškozený vandaly.

Jsme vděčni vedení městské části Praha 1 za úsilí k rekonstrukci pomníku po minulém poškození. Věříme, že i teď´ bude uveden do náležitého stavu v co nejkratší době.

Je současně nepochopitelné, že ti, kteří zneuctívají pomníky, stále beztrestně řádí v bezprostřední blízkosti jednoho ze symbolů české státnosti. Překvapující je i absence reakce ze strany místních veřejných sdělovacích prostředků.

Vyzýváme českou stranu, aby přijala veškerá potřebná opatření k určení a potrestání pachatelů a rovněž zamezení opakování zneuctění  pomníku. Jsme přesvědčeni, že nelhostejný přístup široké veřejnosti a medií ČR by pomohl předcházení takovým činům do budoucna.