16 марта / 2018

Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice k situaci kolem pokusu o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery na území Velké Británie

V souvislosti s naprosto bezdůkazným obviněním britských úřadů, vzneseným na adresu Ruské federace, z použití "s vysokou mírou pravděpodobnosti" toxické látky na území Velké Británie, bychom chtěli sdělit následující.

Skutečnost úplné likvidace svého chemického arzenálu Ruskou federací v roce 2017 byla oficiálně potvrzena oprávněnou mezinárodní strukturou – Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Po dlouhou dobu na zasedáních Výkonné rady a konferencích členských států Úmluvy o zákazu chemických zbraní (dále jen Úmluva) Rusko pravidelně předkládalo zprávy o průběhu realizace ruského programu chemického odzbrojení. Výsledky této práce vždy dostávali nejvyšší hodnocení. Slavnostního uzavření posledního objektu v osadě Kizner v Udmurdsku, zabývajícího se likvidací, se zúčastnili oficiální představitelé řady států (včetně Velké Británie a USA) a technického sekretariátu OPCW. S ohledem na to jsou obvinění z "utajení" námi části chemického arzenálu a jeho "použití" prostě absurdní.

V souladu s výnosem prezidenta Ruské federace z roku 1992 byly v naší zemi sovětské práce v oblasti vývoje chemických zbraní zastaveny. V Rusku se vědecko-výzkumné práce pod pomyslným názvem Novičok neprováděly. V polovině 90. let minulého století přesunuly západní tajné služby na Západ řadu odborníků (včetně bývalých zaměstnanců Státního výzkumného ústavu organické chemie a technologie V. Mirzajanova, S. Dubova, G. Každana a dalších) a jistou dokumentaci a pokračovaly s výzkumem v tomto směru ve Velké Británii, USA, České republice a Švédsku. Dosažení těmito zeměmi pozitivních výsledků ve vytvoření nových toxických látek, které se na Západě z nějakého důvodu zařazují pod společný název Novičok, potvrzuje více než 200 otevřených zdrojů NATO. Dokonce identifikace toxické látky, údajně použité v incidentu, se prováděla ve vědecko-technickém centru britského ministerstva obrany Port Down, na jehož základně se vyvíjely a vyráběly chemické zbraně, včetně tohoto typu. K vážnému zamyšlení nutí také skutečnost, že toto centrum se nachází pouhých 13 kilometrů od místa spáchání trestného činu v Salisbury.

Nehledě na to Velká Británie demonstrativně odmítá jednat na mezinárodně-právním poli a dává přednost propagandistické hysterii a bezdůkazným obviněním na adresu Ruska.

Naléhavě navrhujeme urovnat všechny otázky, které mohly vzniknout u Velké Británie, v rámci § 2 článku IX Úmluvy „Konzultace, spolupráce a objasnění faktů". To předpokládá předložení Rusku na bilaterální bázi oficiální žádosti Spojeného království o získání vysvětlení k otázce, která vyvolává jeho pochybnosti nebo obavy (pokud samozřejmě Londýn má alespoň nějaké důvody podezřívat naši zemi z porušování Úmluvy). V souladu s Úmluvou byli bychom připraveni poskytnout naše vysvětlení nejpozději do 10 dnů po obdržení takové žádosti.

K vyjasnění situace lze využít i jiné Úmluvou stanovené možnosti, nebo se opřít o jiné mezinárodní dokumenty, jako je Evropská úmluva o právní pomoci v trestních věcech ze dne 20. dubna 1959.

Ale žádnou oficiální žádost od Londýna v souvislosti s případem otravy Sergeje Skripala a jeho dcery jsme doposud nedostali. Ruské návrhy na konzultace v rámci Úmluvy byly de facto odmítnuty. Jako odpověď na nótu našeho velvyslanectví v Londýně, s žádostí, aby nám byl umožněn přístup k materiálům vyšetřování, včetně záznamů z videokamer, výpovědi svědků a získaných vzorků použité chemické látky, fakticky následovalo odmítnutí.

Obecně vzato, nabýváme dojmu, že britská strana ve skutečnosti nemá žádné důkazy, a právě proto není schopna spolupracovat s ruskou stranou při vyšetřování zločinu v Salisbury.

Upoutává pozornost také skutečnost, že spojenci v NATO (především USA) jednohlasně bez jakéhokoliv zamýšlení začaly bezpodmínečně podporovat Londýnem již zveřejněné, ničím nedoložené, závěry a tvrdit o "plné důvěře" k názoru Velké Británie, že s incidentem v Salisbury je "spojeno" právě Rusko. Jakékoli pokusy nasměrovat dialog do profesionální roviny převádí britští kolegové a mnohé státy podporující Londýn do oblasti politické rétoriky. To jen potvrzuje, že se jedná o předem naplánovanou akci Západu proti Rusku.