Adresa: Sibiřské náměstí 1027, 160 00 Praha 6
Telefon: (420)233 321 487, 233 323 705
Fax: (420)224 311 543

Obchodní zástupce RF v ČR: Sergej Kuzmič Stupar

 
Obchodní zastupitelství jsou orgány Ruské federace, které v zahraničí realizují práva Ruska v oblasti zahraničně ekonomické činnosti a zajišťují efektivnost jeho účasti v systému světových ekonomických vztahů.

Funkce:

- zastupování státních zájmů Ruské federace v České republice ve všech otázkách zahraničně ekonomické činnosti a zajištění jejich ochrany;

- realizace účinné zahraničně ekonomické politiky Ruské federace v České republice;

- podpora rozvoje a zdokonalování obchodněekonomické spolupráce mezi Ruskou federací a Českou republikou;

- kontrola dodržování platných mezistátních dohod a realizování dalších mezivládních úmluv v zahraničně ekonomické oblasti, příprava návrhů na uzavření nových dohod v zájmu rozvíjení obchodně ekonomických vztahů s ČR;

- příprava a realizace zasedání Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou, kontrola plnění usnesení Mezivládní komise;

- ochrana zájmů ruských účastníků zahraničně ekonomické činnosti, přijímání opatření k zamezení jejich diskriminace na vnějších trzích;

- součinnost v otázkách realizace zahraničně ekonomické politiky se zastupitelstvími členských států SNS


Informační a poradenské služby Obchodního zastupitelství:

- poskytování informací ruským vývozcům a dovozcům o importních potřebách a exportních možnostech ČR, o systému řízení zahraničně ekonomické činnosti, o stavu a perspektivách rozvoje trhu zboží;

- poskytování informací o mezinárodních tendrech konaných v Rusku a ČR;

- poskytování informací o plánovaných reklamních a výstavních akcích, konferencích, sympoziích a seminářích k ekonomické tematice v Rusku a v ČR;

- zainteresovaným českým firmám a společnostem poskytování informací o investičním klimatu a podmínkách činnosti zahraničních investorů v Ruské federaci;

- zpracování dotazů a návrhů zainteresovaných ruských i českých organizací, hledání možných odběratelů a dodavatelů jak z jedné, tak z druhé strany, získávání počátečních informací o potenciálních českých partnerech z oficiálních zdrojů;

- konzultace českým organizacím a podnikatelům o podmínkách působnosti na ruském trhu, poskytování pomoci a navazování kontaktů s potenciálními ruskými partnery, včetně pomocí sítě regionálních zmocněnců Ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu RF v subjektech Ruské federace.

 
Při obchodním zastupitelství RF v České republice působí:

 - Zastupitelství Republiky Tatarstán v České republice

Zástupce ABDULGALEJEV Zufar Talgatovič
Adresa: Sibiřské náměstí 1027, 160 00 Praha 6
Telefon: (420) 223 332 379
Fax: (420) 224 311 543

 
- Zástupce Obchodně průmyslové komory Ruské federace MIKOJAN Vladimir

Adresa: Sibiřské náměstí 1027, 160 00 Praha 6
Telefon/Fax: (420) 233 324 351

 
- Zástupce akciové společnosti Atomstrojexport (spolupráce v oblasti jaderné energetiky)

- RODIN Evgenij

Adresa: Sibiřské náměstí 1027, 160 00 Praha 6
Telefon/Fax: (420) 233 323 709
 

Webová stránka Ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu Ruské federace – http://www.economy.gov.ru