Všeobecná ustanovení

Vstup občanů EU do Ruska se uskutečňuje na základě víz, pro jejichž získání je nutné se včasně obrátit na jeden z konzulárních úřadů Ruska v Praze, Brně nebo Karlových Varech (podle příslušnosti ke konzulárnímu obvodu).

Vízum se vyřizuje pro každého vstupujícího zvlášt' (s výjimkou dětí zapsaných v cestovním pase rodičů) a platí pro návštěvu konkrétních měst na určitý termín podle pojíštění a pozvání/potvrzení o ubytování.

Víza pro vstup do zemí SNS se vyřizují na konzulárních úřadech příslušných států.

Na hranici se víza nevydávají!!!

Pro občany třetích zemí (mimo státy šengenské zóny): nutno mít povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR více než 90 dnů. V opačném případě je nutné požádat o vízum na ruském konzulárním úřadě v zemi vlastní státní příslušnosti nebo trvalého pobytu žadatele. Konzulární poplatek v případě občanů třetích zemí (mimo státy šengenské zóny) se liší podle občanství. V některých případech je nutno také předložit potvrzení o účelu pobytu v ČR.

Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180denní lhůty od nabytí platnosti víza.