Jednovstupové nebo dvouvstupové tranzitní vízum

Jednovstupové nebo dvouvstupové tranzitní vízum se vydává v případě vlastnictví cestovních dokladů a víza do třetí cílové země.

Tranzitní vízum při cestování leteckou dopravou opravňuje k pobytu v Rusku do 72 hodin (3 dny). Vydává se na základě zaplacených letenek.

Pro tranzitní cestu železnicí se vydává tranzitní vízum na dobu do 10 dní. Vydává se na základě zaplacených jízdenek.

Při tranzitu automobilem se vydává vízum na lhůtu, nezbytnou pro tranzitnejkratší cestou do 10 dnů. Výpočet dané lhůty vychází z denního výkonu dopravního prostředku 500 km. Vydává se na základě kopie dokladů na auto a čestného prohlášení obsahujícího údaje o cestujících a přesnou trasu (města tranzitu).