Jednovstupové nebo vícevstupové studijní vízum

Jednovstupové nebo vícevstupové studijní vízum se vydává ne základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo (v případě krátkodobých stáži a výměnných programů) originálu nebo kvalitní kopie pozvání od ruské školy nebo vysoké školy, orazítkovaného a podepsaného rektorem a obsahujícího údaje o zvané osobě:

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty (stáž, kurz)

8) seznam měst návštěvy