Jednovstupové nebo dvouvstupové soukromé vízum

Jednovstupové nebo dvouvstupové soukromé vízum se vydává na základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo originálu pozváníod blízkého příbuzného – občana ČR, který žije na zákonném základě na území RF, obsahujícího:

údaje o pozvaném –

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty

8) příbuzenské vztahy

9) seznam měst návštěvy

10) počet vstupů

11) jména spolucestujících nezletilých dětí;

údaje o hostiteli –

1) jméno, příjmení

2) adresa v Rusku

3) podpis hostitele, ověřený notářem

4) kopie dokumentů matriky, potvrzujících příbuzenské vztahy a kopie povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu zvoucí osoby v Rusku.