Seznam dokladů pro vyřízení víza

- http://visa.kdmid.ru/ (viz Druhy víz, pozvání a potvrzení o ubytování pro jejich vydání);

- Vyplněný, natištěný a osobně podepsaný dotazník: Pozor! Od 15.7.2012 dotažník může být vyplněn a natištěn pouze prostřednictvím speciálního webu Konzulárního útvaru MZV Ruské federace: visa.kdmid.ru);

- Cestovní pas s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 6 měsíců po ukončení platnosti víza (nebo platností nejméně 1,5 roků od začátku platností víza pro pracovní a studijní víza s možností prodloužení v Rusku);

- Jedno barevné průkazové foto;

- Kopie cestovního pasu (dvoustránka s fotografií);

- Kopiepotvrzení o sjednaném cestovním pojištění, kde musí být uvedeny:

* osobní údaje pojištěné osoby

* doba platnosti pojištění (má být platné po celou dobu platnosti víza)

* územní platnost (území Ruské federace, popř. Evropa, celý svět)

* razítko pojišťovny