Jednovstupové nebo vícevstupové pracovní vízum

Jednovstupové nebo vícevstupové pracovní vízum se vydává pouze na základě originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska.