Lhůta a cena vyřízení víz pro občany EU

Od 1. června 2007 stanovená lhůta vyřízení ruských víz pro občany členských zemí EU je 10 kalendářních dnů. Konzulární poplatek za vystavení víza činí 1020Kč.

Lze vyřídit vízum urgentně za 3 pracovní dny. Konzulární poplatek za zkrácení lhůty vyřízení víza do 3 dnů činí 2030 Kč.

Konzulární poplatek se platí pouze hotově v českých korunách při podání žádosti o vízum.