Jednovstupové, dvouvstupové a vícevstupové obchodní a “humanitární” vízum

Jednovstupové, dvouvstupové a vícevstupové obchodní a “humanitární” vízum se vydává na základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska. Údaje pozvané osoby, uvedené v pozvání, mají přesně odpovídat pasovým, včětně jména a příjmení napsaných latinkou;

nebo originálu pozvání od ruské právnické osoby, vystaveného na hlavičkovém papíře hostitelské organizace a obsahujícího následující údaje:

o pozvané osobě –

1) jméno a příjmení (latinkou – přesně podle pasu)

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od, do)

7) účel cesty

8) seznam měst návštěvy

9) počet vstupů

10) jména spolucestujících nezletilých dětí;

o hostitelské právnické osobě –

1) úplný název

2) právní adresa

3) jméno a funkce osoby, která podepsala pozvání (pozvání podepisují pouze 4. ředitelé firem a organizací)

5) DIČ

6) oficiální razítko

Závaznou podmínkou pro vystavení vícevstupového vízana základě pozvání na hlavičkovém papíře je kopie ruského víza za stejným účelem, využitého v letošním nebo loním roce!!!