Důležité informace

Všechnydoklady je možné podávat nejdříve 3 měsíce před odjezdem.

Vízum (datum vstupu a výstupu, počet dnů pobytu, jméno a příjmění latinkou, číslo pasu, datum narození, pohlaví, údaje spolucestujících vepsaných do pasu dětí) je třeba zkontrolovat ihned při vyzvednutí.

Uvedenépožadavky nejsou zcela úplné a v jednotlivých případech může být zapotřebí předložit doplňující dokumenty nebo údaje.

Předložení falešných dokladů nebo dotazníků s nepravdivými údaji vede k zamítnutí výdeje ruskéhovíza.

Ruské pohraniční orgány mají právo zakázat vstup do země bez ohledu na platné vízum, mají-li k tomu jakékoli podstatné důvody.

V konzulárních úřadech se platnost víz neprodloužuje. Pro získání víza na novou lhůtu je nutné předložit znovu komplet dokladů ve stanovené formě.