Víza do Ruska


Vážení žadatelé,

Upozorňujeme že ode dne 18. prosince 2017 se žádosti o získání ruského víza budou zpracovávat na Vízovém centru na nové adrese:
Spálená 14, Praha 1, tel.: +420 228 880 6911
http://www.vfsglobal.com/russia/czech-republic/index.html

Pracovní postupy na konzulárním oddělení Velvyslanectví Ruské federace v České republice se nemění.


O VSTUPU FANOUŠKŮ DO RUSKA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FOTBALE FIFA 2018


OD 15.7.2012 PLATÍ NOVÁ PRAVIDLA PODÁNÍ DOKLADŮ K VYŘÍZENÍ RUSKÝCH VÍZ!

V souladu se Smlouvou mezi SSSR a ČSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních ze dne 12.08.1982 a Protokolem o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod mezi RF a ČR, který byl podepsán vládou Ruské federace a vládou České republiky dne 18.07.1997, jsou «listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany. Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany».

V souladu s výkladem Konzulárního odboru MZV RF ve vztazích mezi Ruskem a Českem legalizace dokumentu či jeho opatření apostilou nejsou vyžadovány.

Pro získání potvrzení o zrušení legalizace k dokumentům, ověřeným českými oprávněnými orgány nebo notáři, je možno se obracet na Konzulární oddělení Velvyslanectví Ruské federace v Praze v úředních dnech od 9 do 12 hodin bez předchozího objednání.

Objednavka osobní návštěvy